KRALJA MILANA 29

11000 BEOGRAD


dipro@sbb.rs

dipriv@sbb.rs


+381.11.364.00.71

+381.11.364.00.72

+381.11.362.99.73

+381.11.362.99.74

"NIL SATIS NISI OPTIMUM"

ENGLISH VERSION

DRAŽIĆ, BEATOVIĆ & STOJIĆ

Advokati osnivači i saradnici advokatske kancelarije "Dražić, Beatović & Stojić", više decenija uspešno pružaju profesionalnu, pravovremenu i kvalitetnu pravnu pomoć klijentima, obezbeđivanjem efikasnog ostvarivanja njihovih interesa u svim oblastima prava koje su obuhvaćene razgranatom kancelarijskom praksom.

PRAVNA POMOĆ I SAVETI

KONTAKTIRAJTE NAS

NAŠ TIM

Visokoobrazovani kadrovi sa velikim znanjem i iskustvom pružiće vam pravne savete najvišeg standarda kako na lokalnom tako i na mnogim svetskim jezicima. Laka i stalna dostupnost, putem konferencijskih veza, telefona, interneta i ostalih sredstava komunikacije.

Ilija Drazic

ILIJA DRAŽIĆ

Partner, advokat

Slobodan Beatovic

SLOBODAN BEATOVIĆ

Partner, advokat

Aleksandra Stojic

ALEKSANDRA STOJIĆ

Partner, advokat

AKTUELNE VESTI